Głównej zawartości

Witamy na stronie MGOPS Krzyż Wlkp.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim
  tel./fax 67 256-40-82 lub 67 25-65-795,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzyżu Wielkopolskim                

 

 

ZAPRASZA NA GRUPĘ RADZENIA SOBIE Z PRZEMOCĄ

 

Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy, których celem jest:

  • zwalczanie bezradności wobec przemocy,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym
  • wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia  z przemocy
  • wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę sytuacji życiowej

 

23.09.2016r.  godz. 17.00 – 20.00

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Krzyżu Wlkp.

 

Od dnia 1 września 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od 1 listopada 2016 r. i będzie trwał do 31 października 2017 r.

Złożenie kompletnego wniosku od 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń od nowego okresu zasiłkowego, co oznacza, że wypłata świadczeń za listopad 2016 r. nastąpi w listopadzie 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2017r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na pomoc w formie stypendium szkolnego.  

Od dnia 1 do dnia 15 września 2016 r. można starać się o stypendia szkolne.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., ul. Sienkiewicza 1 (biuro nr 2) do dnia 15 września 2016 r. 

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – obecna kwota dochodu na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 514,00zł netto.

Stypendia szkolne przysługują: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Szczegółowe informacje udzielane są w tut. Ośrodku oraz pod nr tel. 67 256 40 82

 

 

 

Od dnia 1 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się od 1 października 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r.

Złożenie kompletnego wniosku do 31 sierpnia 2016 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń od nowego okresu świadczeniowego, co oznacza, że wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik 2016 r. nastąpi w październiku 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 30 listopada 2016 r.